تماس با ما

نشانی: استان تهران، جاده فشم، اول زردبند

تلفن رستوران: 4-02126532613

شماره تماس جهت رزرو: 09121502947