استیک نیویورک

استیک نیویورک

1,550,000 ریال

استیک نیویورک

تماس بگیرید

باغ رستوران باغ بهشت برای پختن استیک از دستور پخت نیویورکی که محبوبترین طرزتهیه استیک است استفاده می کند.