فیله کباب (گوسفندی)

معرفی و ویژگی‌ها

فیله کباب (گوسفندی)
قیمت مصرف‌کننده
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
فیله کباب (گوسفندی)