باقالی پلو (گردن - ماهیچه)

معرفی و ویژگی‌ها

باقالی پلو (گردن - ماهیچه)
قیمت مصرف‌کننده
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
باقالی پلو (گردن - ماهیچه)