دیزی سنگی

معرفی و ویژگی‌ها

دیزی سنگی
قیمت مصرف‌کننده
۸۵۰,۰۰۰ ریال
دیزی سنگی