ماهی شیر (سوخاری - کبابی)

معرفی و ویژگی‌ها

ماهی شیر (سوخاری - کبابی)
قیمت مصرف‌کننده
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر (سوخاری - کبابی)