جوجه لبنانی (ران جوجه)

معرفی و ویژگی‌ها

جوجه لبنانی (ران جوجه)
قیمت مصرف‌کننده
۹۲۰,۰۰۰ ریال
جوجه لبنانی (ران جوجه)