جوجه بدون استخوان مخصوص

معرفی و ویژگی‌ها

جوجه بدون استخوان مخصوص
قیمت مصرف‌کننده
۷۷۰,۰۰۰ ریال
جوه بدون استخوان مخصوص