سوپ شیر و خامه

معرفی و ویژگی‌ها

سوپ شیر و خامه
قیمت مصرف‌کننده
۲۰۰,۰۰۰ ریال
سوپ شیر و خامه