بال کبابی

معرفی و ویژگی‌ها

بال کبابی
قیمت مصرف‌کننده
۵۵۰,۰۰۰ ریال
بال کبابی