سالاد شیرازی

معرفی و ویژگی‌ها

سالاد شیرازی
قیمت مصرف‌کننده
۲۰۰,۰۰۰ ریال
سالاد شیرازی