سماور ذغالی با چای دمی

معرفی و ویژگی‌ها

سماور ذغالی با چای دمی
قیمت مصرف‌کننده
۵۵۰,۰۰۰ ریال
سماور ذغالی با چای دمی