فراپاچینو

معرفی و ویژگی‌ها

فراپاچینو
قیمت مصرف‌کننده
۲۴۰,۰۰۰ ریال
فراپاچینو