جستجوی محصولات:

به سبد خرید شما اضافه شد

ته چین
موجود است
۸۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

چلو کره
موجود است
۲۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

برنج دیگی
موجود است
۲۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

جوجه بدون استخوان مخصوص
موجود است
۷۷۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

جوجه با استخوان مخصوص
موجود است
۸۸۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

اکبر جوجه
موجود است
۹۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

جوجه چینی
موجود است
۹۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

جوجه لبنانی (ران جوجه)
موجود است
۹۲۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

ماهی قزل آلا
موجود است
۹۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

ماهی شیر (سوخاری - کبابی)
موجود است
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

میگو سوخاری ویژه
موجود است
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

سینی ویژه دریایی (ماهی شیر، میگو و قزل آلا)

به سبد خرید شما اضافه شد

کباب لقمه
موجود است
۸۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

دیزی سنگی
موجود است
۸۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

باقالی پلو (گردن - ماهیچه)
موجود است
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

کته کباب
موجود است
۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

کباب برگ
موجود است
۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

کباب ترش
موجود است
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

چنجه مخصوص
موجود است
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

به سبد خرید شما اضافه شد

فیله کباب (گوسفندی)
موجود است
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
موارد بیشتر